Köszöntjük honlapunkon!
Nyitólap |Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Végh Barna

elhunyta alkalmából osztoztak fájdalmunkban,
és adományaikkal is kifejezték támogató szeretetüket!


"Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére."
Péld. 17:17.

Hálás szívvel:
a gyászoló család

Dr. Szabó István, a Dunameléki Református Egyházkerület püspökének Végh Barna Szabolcs lelkésztestvérünk ravatalánál mondott igehirdetése innen letölthető.


Gyászjelentés

"Mondta nekik Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem,
soha meg nem hal." János 11, 25-26.


Gyászjelentés

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Végh Barna Szabolcs
református lelkész,

a Baranyai Egyházmegye főjegyzője és tanácsosa,
a Dunamelléki Egyházkerület jegyzője és tanácsosa

2009. január 27-én, 43 éves korában
alázattal, türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2009. február 7.- én szombaton 12 órakor gyászistentisztelet keretében lesz, a Pécsi Központi Temető Kápolnájából.


Gyászolja: felesége Tünde, gyermekei: Barna és Boldizsár,
szülei, testvérei és családjaik, anyósa, sógora és családja,
közeli és távoli rokonok, ismerősök, barátok
és a Református Egyház közössége.

A gyászistentiszteleten szolgál:
dr. Szabó István Bp. Budahegyvidék -i lelkész, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke,
Peterdi Dániel pécsi lelkész, baranyai esperes és egyházkerületi főjegyző,
Bereczky Ildikó harkányi lelkész, egyházmegyei és kerületi tanácsos,
Veres Kovács Attila Nagyvárad – Olaszi -i lelkész,
valamint a Pécsi Református Kollégium kamarakórusa

A család részére koszorúmegváltásra szánt adományokat
a Baranyai Református Egyházmegye
számlájára kérjük utalni, számlaszám: 10918001-00000014-91600007.

Levélcím: Véghné dr. Cséki Tünde, 7761 Kozármisleny, Kamilla u. 39.

A gyászjelentés innen letölthető.
Nyitólap |